Zapraszamy

Szanowni Rodzice,

zapraszamy do przedszkola od 1 września wszystkie dzieci, zarówno nowo przyjęte jak i te, które już do placówki uczęszczały.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko ZDROWE, bez objawów chorobowych. 

Przedszkole czynne od godz. 6.30 do 16.00.

godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola 6.30 – 7.55

godziny odbierania dzieci od 13.00 – 16.00 (wg godziny zadeklarowanych)

Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi przedszkola na I piętrze. Z windy mogą korzystać tylko rodzice dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, które nie poruszają się samodzielnie.

rodzic/ opiekun przyprowadzając/odbierając dziecko ma obowiązek przestrzegania środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

w przypadku okresu adaptacyjnego (trwającego od 1-4 września) dla dzieci 2,5-3 letnich po raz pierwszy przychodzących do przedszkola zgodnie z wytycznymi GIS i za zgodą siostry dyrektor umożliwia się rodzicowi/opiekunowi wejście z dzieckiem na teren przedszkola i podprowadzenie dziecka pod salę.

Zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 roku informujemy, że:

dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe (1 rodzic/opiekun na jedno dziecko lub dzieci w przypadku rodzeństwa,

rodzice przyprowadzając/ odbierając dziecko mają obowiązek zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.

jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,

dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Prosimy Rodziców, aby zwrócili na to uwagę,

w przedszkolu nie będzie możliwości zostawiania wózka (wyjątek stanowią dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi), rowerka, hulajnogi itp.,

prosimy rodziców o wyrażenie i dostarczenie pisemnej zgody na pomiar temperatury dziecku, który będzie wykonany w przypadku wystąpienia objawów chorobowych,

jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. W związku z tym prosimy, aby 1 września rodzice podali aktualny numer telefonu na oddzielnej karcie z imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzica. Może to być pod zgodą na pomiar temperatury.

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przekazane na zebraniu 2 WRZEŚNIA 2020 roku o godz. 16.00