Z życia Bursy

bursa baner

Ośrodek Sióstr Elżbietanek jest placówką katolicka, prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz profilaktyczną, realizowaną w duchu chrześcijańskiego personalizmu. Ośrodek nasz zamieszkuje zarówno młodzież sprawna, jak również młodzież niepełnosprawna, co służy szeroko rozumianej integracji.

Organizujemy wolny czas poprzez:

cykliczne spotkania tematyczne
wspólne wyjścia poza Ośrodek w celach rekreacyjnych
korzystanie z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum)
wieczory filmowe,
gry towarzyskie
imprezy okolicznościowe – Andrzejki, Winobranie
działalność plastyczną, muzyczną, teatralną

Dbamy o rozwój duchowy poprzez:

patronalne obchody św. Elżbiety
różaniec październikowy
wspólną Drogę Krzyżową
udział w rekolekcjach
uroczystą wigilię młodzieży

Na terenie naszego Ośrodka funkcjonują gabinety terapeutyczne, z których mogą korzystać nasi wychowankowie. Są to: Terapia Tomatisa, Sala Doświadczania Świat, fotel masujący, sauna, Bifeedback.

linia1