WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Rodzice

Informujemy, że Przedszkola Sióstr Elżbietanek wznawiają działalność od 06.05.2020 r. , jednakże będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie godziny otwarcia od 7.00. do 16.00

Grupy będą liczyły do 12 osób. Przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00, po tej godzinie drzwi placówki zostają zamknięte i nie będzie możliwości przyjęcia dziecka. Rodzic nie wchodzi na teren placówki, dziecko odbierane jest przez Panie z obsługi, zaprowadzane do szatni, a następnie do grupy przedszkolnej. Odbiór dzieci następuje w ten sam sposób. Rodzic podaje imię i nazwisko dziecko Pani z obsługi, która ubiera dziecko i przyprowadza do rodzica.

Przedszkole prowadzi tylko działalność opiekuńczą. Prawo do skorzystania z opieki w placówce w pierwszej kolejność mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zgłaszanie chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola do 04.05.2020 do godziny 12:00 poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy przedszkola: pse@elzbietanki.pl

Niedotrzymanie tego terminu i brak zgłoszenia będzie równoznaczne z rezygnacją z opieki przedszkolnej.

O zakwalifikowaniu się do placówki rodzice zostaną powiadomieni zwrotnie do wtorku do godziny 14:00. Bardzo prosimy o przemyślenie, czy Państwa dziecko koniecznie musi korzystać z opieki przedszkolnej.

Rodzic zobowiązuje się również do informowania placówki o stanie zdrowia dziecka, przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, nie posyłać dziecka do przedszkola kiedy ktoś z domowników jest na kwarantannie lub w izolacji.

Zgłoszenie dziecka do opieki w przedszkolu