Warto przeczytać1

siostry elzbietanki baner1

autor: s. Edyta – Hanna Rychter
tytuł: Etyczno-deontologiczne aspekty neonatologii.
uczelnia: Akademia Medyczna Poznań
autor: s. Edyta – Hanna Rychter
tytuł: Znaczenie relacji profesjonalista – pacjent w zarządzaniu Zakładem Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym
uczelnia: Akademia Ekonomiczna Poznań
autor: s. Maksymiliana – Ewa Figler
tytuł: Analiza wydatków na pomoc społeczną na przykładzie gmin województwa lubuskiego w latach 2002 – 2005
uczelnia: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych ZG
autor: s. Maksymiliana – Ewa Figler
tytuł: Znaczenie kultury organizacyjnej na przykładzie wybranych organizacji.
uczelnia: UZ Zielona Góra

baner dol elzbietain