WYCIECZKA DO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO przed.ogól.