WIZYTA PRZEDSTAWICIELA Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ