Teatrzyk kukiełkowy “O Szewczyku dratewce” 06.2019