Teatrzyk kukiełkowy „O Szewczyku dratewce” 06.2019