Spotkania promocyjne

Organizujemy darmowe badania postawy dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Zielonej Góry. Wczesne wykrycie i prawidłowo przeprowadzona fizjoterapia pozwala na ich zniwelowanie i korekcję postawy młodych zielonogórzan.