Rejestracja pacjentów

Istnieją dwie możliwości e-rejestracji:

1. bezpośrednio pod adresem https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=507334, gdy osoba zainteresowana nie posiada konta w serwisie, wówczas dwukrotnie wpisuje własny email celem uniknięcia pomyłki w w/w adresie.

2. pod adresem https://e-rejestracja.mp.pl, należy założyć konto pacjenta.