Rehabilitacja domowa

baner rehabilitacja

Prowadzimy rehabilitację w domu pacjenta zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ 80/2013/DSOZ z dnia 16.12.2013 r. z póź. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6.11.2013 r. (załącznik nr 1)

Rehabilitacja domowa dotyczy pacjentów z określonymi schorzeniami:

strzalka ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
strzalka ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia);
strzalka uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia;
strzalka chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
strzalka chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);
strzalka urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie);
strzalka osobom w stanie wegetatywnym/ apalicznym.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych

strzalka do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym;
strzalka częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, ilość zabiegów oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Rehabilitacje domową prowadzimy w ramach NFZ.

linia1

samochod

linia1