Regulamin

bursa baner

1. Wszystkich, bez względu na wiek i płeć, obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Ośrodek jest placówką feryjną czynną od godz. 16.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek.
3. Posiłki wydawane są trzy razy dziennie począwszy od śniadania w poniedziałek do obiadu w piątek

a) śniadanie 6.30 – 7.45
obiad 14.00 – 17.00 (piątek 13.00 – 15.00)
kolacja 18.00 – 19.00
b) nie zostawiamy posiłków poza wyżej wyznaczonymi godzinami. Wyjątek stanowi obecności na zajęciach szkolnych
c) wyżywienie jest obowiązkowe
d) po posiłku każdy jest zobowiązany do sprzątnięcia po sobie naczyń do wind i pozostawienia po sobie porządku
e) posiłki spożywamy tylko w jadalni na I piętrze. Zabrania się zostawiania i spożywania posiłków w pokojach
f) w lodówce można zostawiać podpisane artykuły spożywcze z ważną datą przydatności
g) w jadalni obowiązują tygodniowe dyżury sprzątania wywieszone na tablicy ogłoszeń

4. Odpłatność za pobyt w Ośrodku oraz za wyżywienie należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca.
5. Każdy wychowanek może korzystać z rehabilitacji na terenie naszego Ośrodka, za okazaniem aktualnego skierowania od lekarza, który ma podpisaną umowę z Kasą Chorych.
6. Obowiązki:

a) każdego mieszkańca Ośrodka obowiązuje pozostawienie po sobie porządku w pokojach i pozostałych pomieszczeniach wspólnego użytku
b) każdy jest odpowiedzialny za mienie wspólne. Zakazuje się przemieszczania oraz oklejania mebli, sprzętu i ścian.
c) obowiązuje zakaz palenia na terenie Ośrodka łącznie z posesją,
d) należy dbać o schludny wygląd i zachować stosowny strój właściwy do miejsca
e) należy przestrzegać zasad kultury osobistej i kultury języka w odniesieniu do pracowników i współmieszkańców Ośrodka
f) pokoje należy zamykać na klucz, a klucz zostawiać w wyznaczonym miejscu. Ośrodek nie ponosi finansowej odpowiedzialności za zaginione rzeczy
g) każdy powinien oszczędzać energię elektryczną i wodę.

7. Nie wprowadzamy nikogo na teren Ośrodka. Wychowanków mogą odwiedzić jedynie rodzice/opiekunowie.
8. Wyjścia:

a) codzienna „wyjściówka” do godz.21.30
b) każdy wyjazd z Ośrodka na noc należy zgłosić wychowawcy oraz odnotować w zeszycie wyjazdów. Osoby niepełnoletnie  muszą mieć pisemną zgodę od rodziców na nocowanie poza Ośrodkiem
c) za powrót w stanie wskazującym na spożycie alkoholu grozi natychmiastowe wydalenie z Ośrodka

9. Bezwzględna cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30
10. Przez okres wakacji można przetrzymać miejsce w internacie po uiszczeniu bezzwrotnej kaucji. W przypadku rezygnacji z internatu każdy jest zobowiązany do złożenia co najmniej miesięcznego wypowiedzenia. Osoby niepełnoletnie muszą to uczynić za pośrednictwem rodziców/opiekunów.
11. Wszelkie ustępstwa od regulaminu należy uzgadniać z dyrektor Ośrodka bądź z wychowawcą.

 

………………………………………………

                                                                                                                                                                               Podpis kandydata

Dokumenty do pobrania

  • pdf Regulamin
    Wielkość pliku: 102 KB Pobrania: 231