Rekrutacja

przedszkole ogólnodostępne baner

(proszę kliknąć na poniższy baner)

rekrutacja

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Tryb postępowania rekrutacyjnego wygląda następująco:

strzalka Rodzic otrzymuje informację wstępną o działalności przedszkola i warunkach rekrutacji do placówki osobiście lub telefonicznie.
strzalka Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola Rodzic odbiera osobiście w placówce u wychowawczyni.
strzalka Rodzic może przed złożeniem dokumentów wziąć udział z dzieckiem w zajęciach.
strzalka Rodzic ubiegający się o miejsce dziecka w przedszkolu obowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia w dniach od 1 marca do 31 marca.
Złożone dokumenty rozpatruje komisja w skład której wchodzą:
⇒ dyrektor
⇒ wychowawczyni

baner jadalnia