Grupa Tygryski

przedszkole ogólnodostępne baner

strzalka Plan dnia

tygrysek GRUPA TYGRYSKI

6.30 – 8.00

schodzenie się dzieci:

kwiatek własna aktywność dzieci
kwiatek zabawy w kącikach zainteresowań
kwiatek czas pracy indywidualnej
kwiatek czynności porządkowo-gospodarcze
kwiatek obserwacja pedagogiczna

7.45 – 8.00

kwiatek schodzenie się dzieci zapisanych na pobyt 5-godzinny

8.00 – 8.10

kwiatek przygotowanie do śniadania – kształtowanie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka

8.15 – 8.45

kwiatek śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku

8.45 – 9.00

kwiatek zabiegi higieniczne – kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z myciem zębów i estetycznego dbania o swój wygląd

9.00 – 10.15

kwiatek realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia grupowe w oparciu o podstawę programową

10.15 – 10.30

kwiatek przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – kształtowanie czynności samoobsługowych dzieci

10.30 – 11.30

kwiatek zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu – gry i zabawy organizowane przez nauczyciela, a także swobodne zabawy dzieci na placu zabaw. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

11.30 – 12.00

kwiatek kontynuacja działalności edukacyjnej: zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, obserwacja pedagogiczna,ćwiczenia grafomotoryczne, słownikowe, matematyczne

12.00 – 12.15

kwiatek modlitwa w kaplicy – nauka modlitw, piosenek religijnych

12.15 – 12.30

kwiatek przygotowanie do obiadu: wyrabianie nawyków, czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa dziecka

12.30 – 13.00

kwiatek rozchodzenie się dzieci – dotyczy dzieci zapisanych na 5-godzinny pobyt

13.00 – 16.00

kwiatek zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane z inicjatywy dzieci oraz nauczyciela: swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy muzyczno – ruchowe organizowane przez nauczyciela, zajęcia plastyczno – techniczne, obserwacja pedagogiczna

15.10

kwiatek podwieczorek

do 16.00

kwiatek rozchodzenie się dzieci

Rytmika – środa: 10.00

Język angielski – wtorek, czwartek: 11.30

Sauna – dla wszystkich dzieci –1 raz na 2 tygodnie

Zajęcia taneczne – piątek: 11:30

Realizacja podstawy wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

przedszkole ogólnodostępne baner1