Grupa Maleństwa

przedszkole ogólnodostępne baner

strzalka Plan dnia

Character07 - RooGRUPA MALEŃSTWA

6:30 – 8:00

schodzenie się dzieci:

kwiatek zabawy indywidualne zainicjowane przez dzieci
kwiatek zabawy w kącikach zabaw
kwiatek czynności organizacyjno – porządkowe

7:45 – 8:00

kwiatek schodzenie się dzieci zapisanych na pobyt 5-cio godzinny

8:00 – 8:20

kwiatek czynności organizacyjne – zawiązanie grupy w zabawie

8:20 – 8:35

kwiatek modlitwa i śpiewanie pieśni w kaplicy

8:35 – 8:45

kwiatek poranna toaleta – kształtowanie nawyków mycia rąk przed spożywaniem posiłku

8:45 – 9:30

kwiatek śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku

9:30 – 9:40

kwiatek zabiegi higieniczne – kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z myciem zębów i estetycznego dbania o swój wygląd

9:40 – 10:15

kwiatek realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – zajęcia grupowe

10:15 – 10:30

kwiatek czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do wyjścia na spacer, plac zabaw

10:30 – 11:30

kwiatek zabawy swobodne i organizowanie na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze

11:30 – 12:15

kwiatek kontynuacja działalności edukacyjnej:
kwiatek zabawy i gry dydaktyczne
kwiatek ćwiczenia narządów artykulacyjnych
kwiatek zabawy rozwijające motorykę małą
kwiatek praca wyrównawcza, indywidualna
kwiatek zajęcia w małych zespołach
kwiatek obserwacja pedagogiczna

12:30 – 13:00

kwiatek czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu

13:00 – 13:30

kwiatek obiad – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków

12:45 – 13:00

kwiatek rozchodzenie się dzieci zapisanych na pobyt 5-cio godzinny

13:30 – 14:50

zabawy dydaktyczne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowanie z inicjatywy dzieci:

kwiatek zabawy organizowane przez nauczyciela
kwiatek zabawy swobodne w wybranych kącikach zabaw
kwiatek obserwacja pedagogiczna
kwiatek zajęcia indywidualne z dzieckiem

14:50 – 15:10

kwiatek czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

15:10 – 15:40

kwiatek podwieczorek

15:40 – 16:00

kwiatek zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci, rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00.

Zajęcia dodatkowe:

kwiatek język angielski
kwiatek rytmika
kwiatek logopedia
kwiatek sauna
kwiatek tańce

przedszkole ogólnodostępne baner1