Personel

przedszkole ogólnodostępne baner

strzalka W Przedszkolu pracuje odpowiednio wykwalifikowana kadra dla której praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest pasją i powołaniem życiowym.

strzalka Każda z nas doskonale zna swoje zadania, obowiązki i uprawnienia. Bierzemy udział w szkoleniach, które przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki.

strzalka Dobro dziecka i jego rodziny jest w naszej pracy celem nadrzędnym.

Kierujemy się w naszej pracy maksymą:

Uczenie innych jest dziełem serca.

 

 

 

 

 

kwiatek s. Irmina Zielińska – dyrektor, oligofrenopedagog
kwiatek Ewa Nowakowska –
wicedyrektor, nauczyciel, terapeuta biofeedbecka III stopnia,
kwiatek Joanna Gołębska –
nauczyciel
kwiatek Paula Todorov –
nauczyciel
kwiatek Małgorzata Kosowska –
pomoc
kwiatek Mirosława Jaskuła –
pomoc
kwiatek Anna Kolbusz –
pomoc
kwiatek Anna Chocianowska –
kucharka

przedszkole ogólnodostępne baner1