Personel

przedszkole ogólnodostępne baner

strzalka W Przedszkolu pracuje odpowiednio wykwalifikowana kadra dla której praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest pasją i powołaniem życiowym.

strzalka Każda z nas doskonale zna swoje zadania, obowiązki i uprawnienia. Bierzemy udział w szkoleniach, które przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki.

strzalka Dobro dziecka i jego rodziny jest w naszej pracy celem nadrzędnym.

Kierujemy się w naszej pracy maksymą:

„Uczenie innych jest dziełem serca”

kwiatek s. Irmina Zielińska – dyrektor, oligofrenopedagog


kwiatek Ewa Nowakowska –
wicedyrektor, nauczyciel, terapeuta biofeedbecka III stopnia,


kwiatek Joanna Gołębska –
nauczyciel


kwiatek Paula Todorov –
nauczyciel


kwiatek Aleksandra Majtas –
psycholog


kwiatek Martyna Szułczyńska
– terapeuta


kwiatek Anna Przybylska
– rytmika


kwiatek Paulina Budzyk
– rehabilitacja


kwiatek Małgorzata Kosowska –
pomoc


kwiatek Anna Adamczyk
– pomoc

Tańczy z nami szkoła Pani Hanny Parandowskiej „Kraina Tańca”

przedszkole ogólnodostępne baner1