Zajęcia

przedszkole ogólnodostępne baner

Zajęcia logopedyczne

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.  W naszym przedszkolu terapię logopedyczną prowadzi Pani mgr Agnieszka Andryszkowska.

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych  jest  uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

kwiatek usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
kwiatek kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
kwiatek kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
kwiatek rozwijanie słuchu fonematycznego,
kwiatek wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
kwiatek rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
kwiatek rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
kwiatek uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek
kwiatek kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci odbywają się we wtorki.

Dziecko zakwalifikowane do terapii logopedycznej zobowiązane jest do posiadania zeszytu do ćwiczeń i przynoszenia go we wtorki do przedszkola.

Rytmika

Rytmika jest jedną z podstawowych i ważniejszych form aktywności dzieci w przedszkolu, dlatego w tym roku szkolnym nasze przedszkolaki będą mogły brać w niej udział dwa razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek i czwartek. Zajęcia z rytmiki prowadzi Pani prof. Lidia Kataryńczuk – Mania. Przed zajęciami dzieci przebierają się w odpowiedni strój zmienny. Podczas zajęć Pani Lidia uczy przedszkolaki nowych piosenek, układów tanecznych. Dzieci uczą się także reagowania na bodźce dźwiękowe, poruszania się w określonym rytmie i tempie.  Rytmika stanowi dla nich  dodatkową okazję do wyrażenia swojej ekspresji ruchowej i twórczej. Uczy wrażliwości i otwartości na muzykę. Podczas zajęć dzieci przygotowywane są także do występów okolicznościowych.

Zajęcia kulinarne

Raz w tygodniu organizowane są dla dzieci zajęcia kulinarne. Podczas zajęć dzieci uczą się w sposób bezpieczny posługiwania nożem i innymi przyborami kuchennymi.  Poznają także wartości wagowe produktów i miary wagi.  Przedszkolaki bardzo lubią te zajęcia, ponieważ dzięki odpowiedniemu strojowi zamieniają się w małych kucharzy, którzy samodzielnie przygotowują różne smakołyki np. kanapki, owocową sałatkę. Wielka frajdę stanowi także wspólne jedzenie przygotowanych potraw.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne są bardzo ważnym elementem w edukacji przedszkolnej. Nasze przedszkolaki podczas zajęć poznają różne techniki plastyczne, a także mają szansę wykonywać swoje dzieła przy pomocy bardzo zróżnicowanych materiałów. Często odkrywają także nowe zastosowanie produktów codziennego użytku, jak np. makaronu. Dzięki temu pobudzają swoją kreatywność, a także rozbudzają zainteresowania w kierunku sztuki. Stosowanie urozmaiconych metod plastycznych przyczynia się do  rozwoju sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka. Ponadto zajęcia plastyczne dla dzieci kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

Zajęcia dostosowane są do możliwości dzieci wynikających przede wszystkim  z  wieku. Dzieci zawsze chętnie podejmują się wykonania nowych prac, a ich dzieła można podziwiać na tablicach lub w salach, ponieważ często służą jako element dekoracji.

przedszkole ogólnodostępne baner1