Program profilaktyczny

Celem naszej pracy nie jest bezbłędność, lecz doskonalenie się.

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyczny