Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Adresy:

Lubuski Kurator Oświaty
ul. Jagiellończyka 10
66 – 400 Gorzów Wlkp.
tel. 095/720-84-12 do 15

Delegatura w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65 – 054 Zielona Góra
tel. 068/325-35-41

Działalność wychowawczo – profilaktyczna oparta jest na realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego. Oba te programy są ze sobą ściśle powiązane. Praca wychowawcza zakłada współpracę z rodzicami i szkołą.
Działalność naszego Ośrodka oparta jest na zasadach chrześcijańskiego personalizmu.