Sale terapeutyczne

przedszkole specjalne baner1

kwiatek Sala dydaktyczna
strzalka W tej sali odbywają się codzienne zajęcia indywidualne z dziećmi. Sala wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne. Bogactwo środków dydaktycznych umożliwia prowadzenie efektywnej pracy dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami rozwoju.

linia1

Pracownia Montessori

strzalka Nasze przedszkole od stycznia 2008 rocku dysponuje w pełni wyposażonym gabinetem do pracy Metodą Marii Montessori. W gabinecie do pracy metodą znajduje się szereg pomocy rozwojowych, które sprzyjają odkrywaniu przez dzieci radości płynącej z uczenia się.

strzalka Maria Montessori (1870-1952) Włoszka należy do najsłynniejszych pedagogów XX wieku. Jako pierwsza kobieta we Włoszech ukończyła medycynę, jednak wybrała pracę pedagoga i wychowawcy, tworząc swój własny system nauczania.

strzalka W gabinecie do pracy metodą znajduje się szereg pomocy rozwojowych, które sprzyjają odkrywaniu przez dzieci radości płynącej z uczenia się. Gabinet dysponuje materiałem podzielonym w pięć grup: Praktyczny Dzień, Sensoryka, Matematyka, Mowa, Wychowanie Kosmiczne.

strzalka Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, pracuje własnym tempem i z materiałem, który samo wybierze. Pomoce zawsze prowadzą dziecko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, umożliwiają dziecku samokontrolę. W myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą a jego zaangażowanie zależy od potrzeb i samodzielności dziecka. Bardzo ważna podczas pracy dziecka jest cisza, dlatego dzieci uczą się jej podczas „Lekcji Ciszy”, dzięki którym uczą się że można komunikować się i poznawać niezwykły świat bez użycia słów. Poprzez stworzenie warunków do swobodnego działania metoda pomaga dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, daje możliwość budowania poczucia niezależności i zaufania we własne siły.

linia1

dolnybanerprzedszole