Baza

kwiatek Przedszkole Sióstr św. Elżbiety znajduje się na I piętrze.
Posiada wiele sal: dydaktycznych, zabaw, które dostosowane są do potrzeb dzieci. Sale są bardzo kolorowe, słoneczne, przytulne i przestronne. Szczególną wagę przywiązuje się do estetyki, wyglądu i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych. Przedszkole wyposażone jest w bezpieczne meble zakupione jedynie u firm, które posiadają atesty bezpieczeństwa.

kwiatek Meble dobrane są kolorystycznie i funkcjonalnie.
Dzieci mają swobodny do nich dostęp i możliwość samodzielnego z nich korzystania. W placówce znajdują się między innymi różnorodne kąciki tematyczne wyposażone w odpowiednie pomoce i materiały dydaktyczne, do których dzieci mają nieograniczony dostęp.

linia

Sale wyposażone są w bezpieczne zabawki.
Całe wyposażenie podlega regularnym przeglądom pod kontem dalszego bezpiecznego użytkowania. Zabawki są zaprojektowane i wykonane z bardzo dobrych materiałów. Dzieci mają również dostęp do komputerów.

linia

Ilość pomieszczeń pozwala na bardzo indywidualny przebieg zajęć.
Dzięki temu dzieci mogą eksperymentować, badać i poznawać otaczający świat według własnych potrzeb i zainteresowań. Duża powierzchnia przedszkola, brak progów pozwala na bezpieczne i swobodne poruszanie się po terenie przedszkola co konieczne jest ze względu na specyficzne potrzeby wychowanków. Osiągnięcie takiego poziomu bazy dydaktycznej i materialnej pozwala placówce zapewnić dzieciom osiąganie systematyczny postępów w wszechstronnym rozwoju.