Współpraca

przedszkole specjalne baner1

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
strzalka W przedszkolu dużą wagę przykłada się do współpracy z rodzicami. Mała liczba dzieci umożliwia indywidualne podejście do rodziców. Rodzice dzieci mogą uczestniczyć w każdych zajęciach, obserwować swoje dziecko w nowych dla niego sytuacjach. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, a także o problemach, na jakie napotykają nauczycielki w konkretnych sytuacjach wychowawczych w pracy. Wspólnie z rodzicami starają się takim problemom zaradzić.

strzalka Rodzice uczestniczą w tworzeniu i realizacji indywidualnego planu pracy dziecka w placówce. Umożliwione są indywidualne (nawet codzienne) spotkania z wychowawczyniami, mają wgląd do bieżącej dokumentacji dziecka. Pomoc placówki rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci przejawia się także w licznych spotkaniach ze specjalistami: psychologami, pedagogami i rehabilitantami. Oprócz tego organizowane są wspólne zebrania z wychowawczyniami, również według potrzeb rodziców.

strzalka Razem organizowane są uroczystości przedszkolne. Przykładami mogą być: w listopadzie spotkanie z okazji elżbietańskiego święta, spotkanie opłatkowe i wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, który łączy w sobie Dzień Matki , Dziecka i Ojca. Rodzice włączają się do nich piekąc ciasta i przygotowując dzieciom kostiumy do przedstawień. Wigilię przygotowują rodzice spotykając się na wspólnym przygotowaniu potraw świątecznych oraz nakrywaniu do stołu.

strzalka W Uroczystość św. Elżbiety rodzice włączają się i aktywnie uczestniczę we Mszy św. przygotowując dary ofiarne oraz czytając czytania mszalne. Zawsze są to radosne spotkania i owocne w wymianę doświadczeń.

linia

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

strzalka Ścisła współpraca przedszkola ma miejsce z Zakładem Rehabilitacyjnym Elżbietanki z którego usług dzieci korzystają każdego dnia. Panie rehabilitantki współpracują z wychowawczyniami dbając o rozwój fizyczny wychowanków, wymieniając się spostrzeżeniami i doświadczeniem. Dzieci korzystają z różnych zabiegów rehabilitacyjnych.

strzalka MOPS, Sąd Rodzinny Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – są to instytucje, z którymi nasza placówka współpracuje i pozostaje w nieustannym kontakcie po to, aby wspomóc dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny, jeżeli tego wymaga sytuacja każdego z tych podmiotów.

strzalka Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – wszystkie wymienione szkoły znajdują się w Zielonej Górze, stąd nasza współpraca jest prężna. Na miarę możliwości staramy się, aby cel wizyty studentów, czy uczniów tychże placówce mógł jak najwięcej wnieść w rozwój poznawczy naszych dzieci. Są to najczęściej spotkania o charakterze dydaktycznym, ale nie brakuje też dobrej zabawy i ciekawych niespodzianek.

strzalka Komenda Główna Policji w Zielonej Górze, Jednostka Wojskowa w Czerwieńsku – to są instytucje, które nasze przedszkolaki odwiedzają z nieskrywaną radością i entuzjazmem. Mają dla nich ofertę lekcji o bezpieczeństwie i patriotyzmie połączone z formami aktywności i zabawy.

strzalkaTeatrzyk Kukiełkowy „ Pinokio” z Nowego Sącza, Lubuskie Biuro Koncertowe z Zielonogórskiej Filharmonii – dzięki systematycznym spotkaniom naszych dzieci z artystami z różnych dziedzin sztuki, możemy oswoić i uwrażliwić dzieci niepełnosprawne na muzykę i sztukę teatralną, które są dostosowane do wytrzymałości , poziomu odbioru i koncentracji dzieci. Dzięki temu przekonujemy się , że sztuka może wyjść naprzeciw oczekiwaniom ambitnych odbiorców.

dolnybanerprzedszole