Rekrutacja

przedszkole specjalne baner1

Przedszkole Sióstr Elżbietanek szczególnie przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych.

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Tryb postępowania rekrutacyjnego wygląda następująco:

 1. Rodzic otrzymuje informację wstępną o działalności przedszkola i warunkach rekrutacji do placówki osobiście lub telefonicznie.
 2. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola Rodzic odbiera osobiście w placówce u wychowawczyni.
 3. Rodzic może przed złożeniem dokumentów wziąć udział z dzieckiem w zajęciach.
 4. Rodzic ubiegający się o miejsce dziecka w przedszkolu obowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia. W miarę wolnych miejsc dokumenty będą przyjmowane do końca sierpnia. Orzeczenie o kształceniu specjalnym należy złożyć do 30 czerwca.
 5. Złożone dokumenty rozpatruje komisja w skład której wchodzą:
  ⇒ dyrektor
  ⇒ wychowawczyni
  ⇒ przedstawiciel rady rodziców

Lista przyjętych dzieci do wglądu u siostry dyrektor od 15 lipca.

Dokument do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

dolnybanerprzedszole