Personel

przedszkole specjalne baner1

strzalka W Przedszkolu pracuje odpowiednio wykwalifikowana kadra dla której praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest pasją i powołaniem życiowym.

strzalka Każda z nas doskonale zna swoje zadania, obowiązki i uprawnienia. Bierzemy udział w szkoleniach, które przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki.

strzalka Dobro dziecka i jego rodziny jest w naszej pracy celem nadrzędnym.

Kierujemy się w naszej pracy maksymą:

Uczenie innych jest dziełem serca

 

 

 

 

 

kwiatek s. Irmina Zielińska – dyrektor, oligofrenopedagog
kwiatek Ewa Nowakowska – wicedyrektor, terapeuta BTF
kwiatek Justyna Wójcicka – pedagog specjalny
kwiatek Katarzyna Kierzek – nauczyciel 
kwiatek s. Gracjana Ziętarska – opiekun osób niepełnosprawnych
kwiatek Teresa Zajkowska – opiekun niepełnosprawnych
kwiatek Halina Bogan – p.o księgowa
kwiatek Teresa Gryglicka – kucharka

dolnybanerprzedszole