Personel

przedszkole specjalne baner1

strzalka W Przedszkolu pracuje odpowiednio wykwalifikowana kadra dla której praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest pasją i powołaniem życiowym.

strzalka Każda z nas doskonale zna swoje zadania, obowiązki i uprawnienia. Bierzemy udział w szkoleniach, które przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki.

strzalka Dobro dziecka i jego rodziny jest w naszej pracy celem nadrzędnym.

Kierujemy się w naszej pracy maksymą:

„Uczenie innych jest dziełem serca”

kwiatek s. Irmina Zielińska – dyrektor, oligofrenopedagog


kwiatek Ewa Nowakowska – wicedyrektor, terapeuta BTF


kwiatek Aleksandra Majta – psycholog


kwiatek Martyna Szułczyńska – terapeuta
 


kwiatek Anna Przybylska – rytmika 


kwiatek Paulina Budzyk – rehabilitacja 


kwiatek s. Gracjana Ziętarska – opiekun osób niepełnosprawnych


kwiatek Teresa Zajkowska – opiekun osób niepełnosprawnych


kwiatek Celina Witkowska – pomoc


kwiatek Halina Bogan – p.o księgowa


kwiatek Beata Mikołajczak – kucharka


kwiatek Teresa Gryglicka – kucharka

Tańczy z nami szkoła Pani Hanny Parandowskiej „Kraina Tańca”

dolnybanerprzedszole