Misja i cele

przedszkole specjalne baner1

domramka

MISJA

Swoim życiem i działalnością pragniemy naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Rodziny i jak On pochylać się nad ludźmi w potrzebie.

CEL

Głównym zadaniem Przedszkola Sióstr św. Elżbiety jest:

kwiatek kompleksowa rehabilitacja w sferze psychologicznej, społecznej i medycznej dziecka,

kwiatek sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki

kwiatek pomaganie rodzinie w wychowaniu dziecka.

dolnybanerprzedszole