Pracownia Logopedyczna

terapeutyczne baner

Przedszkole Sióstr Elżbietanek posiada nowocześnie wyposażony gabinet logopedyczny, który dysponuje bogatym zapleczem programów i systemów komputerowych, testów i pomocy logopedycznych oraz dydaktycznych.

strzalka „Logopedia”– jest to program, który pozwala na przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, zapisywanie jej wyników oraz przeprowadzenie efektywnej i atrakcyjnej dla dziecka terapii. Programy zawierają ćwiczenia wspomagające terapię zaburzonych głosek dostosowane na każdy etap procesu terapeutycznego.
strzalka System badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy.
strzalka System „Widzę” przeznaczony jest do prowadzenia badań przesiewowych wzroku. Badanie wzroku oparte jest na automatycznej analizie ankiety, teście widzenia barwnego, teście zróżnicowania kontrastu oraz dodatkowym teście widzenia stereoskopowego.
strzalka System „Słyszę” przeznaczony jest do prowadzenia badań słuchu. Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie. Przy doborze materiału testowego uwzględniono także możliwość diagnozowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
strzalka System „Mówię” przeznaczony jest do prowadzenia badań mowy. Wszystkie te systemy przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
strzalka Cyfrowy kreator mowy jest to przyrząd  terapii osób jąkających się.
strzalka „Moje sylabki”– ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
strzalka Przygotowanie do nauki czytania (kategoryzacje, szeregi i sekwencje, relacje w czasie i przestrzeni, analiza i synteza wzrokowa

linia1

_DSC6183

linia1

_DSC6185