Organizacja

bursa baner

Bursa jest placówką niepubliczną, o charakterze opiekuńczym i wychowawczym, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Zielona Góra. Placówka jest czynna od godz. 16.00 w niedzielę do godziny 18.00 w piątek w dni nauki szkolnej.

linia1

Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej, reprezentowane przez Przełożoną Prowincji.

Adres Prowincji Poznańskiej

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
ul. Łąkowa 1/4
61 – 878 Poznań
tel. 061/852-46-48

baner dol elzbietain