Misja i cele

punkt1 MISJA

Wychowanie do:

samodzielności w podejmowaniu decyzji
samoakceptacji
akceptacji drugiego człowieka

Wdrażanie do :

życie w grupie społecznej
wzajemnej pomocy
pomocy samemu sobie poprzez rehabilitację

linia1

linia1

punkt1 CEL PLACÓWKI

Głównym celem placówki jest, aby młodzież po ukończeniu nauki szkolnej poprzez kompleksową rehabilitację gotowa była do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, do akceptacji własnej osoby. Ambicją personelu jest, aby nasi wychowankowie wkroczyli w dorosłe życie jako pełnowartościowi i dojrzali ludzie.

dolnybanerprzedszole1