Kadra

S. Irmina Zielińska – dyrektor przedszkola

 Pedagog

 Oligofrenopedagog

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Katechetka

 Logopeda

 Terapeuta EEGBiofeedback – III stopień

 

Ewa Nowakowska – wicedyrektor

 Pedagog

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oligofrenopedagog

Terapeutką EEGBiofeedback – III stopień

Organizator wycieczek poza przedszkolnych

 

Katarzyna Mentel

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Oligofrenopedag

 Komunikacja alternatywna MAKATON

 

 Joanna Gołębska

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oligofrenopedag

Terapeuta Ręki

Terapeuta Montessorii

 

 Paula Todorov

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Terapeuta pedagogiczny

 

Marta Duszyńska

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pedagog specjalny

 

 s. Gracjana Ziętarska

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Katechetka

 

Agnieszka Andryszkowska

Neurologopeda kliniczny

 Terapeuta pedagogiczny

 Terapeuta Tomatisa

 Komunikacja allternatywna MAKATON

 

Magdalena Nowak

Psycholog

Pedagog

Terapeuta EEGBiofeedback

 

W naszym przedszkolu zatrudniona jest również Pani od rytmiki, od tańców oraz pani rehabilitantka.