Kadra

S. Irmina Zielińska – dyrektor przedszkola

 Pedagog

 Oligofrenopedagog

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Katechetka

 Logopeda

 Terapeuta EEGBiofeedback – III stopień

 

Ewa Nowakowska – wicedyrektor

 Pedagog

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Oligofrenopedagog

Terapeutką EEGBiofeedback – III stopień

Organizator wycieczek poza przedszkolnych

 

Justyna Wójcicka

 Pedagog specjalny

 Terapeuta zajęciowy

 Terapeuta behawioralney

 Nauczyciel prowadzący grupę ,,króliczki”

 

Katarzyna Mentel

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Oligofrenopedag

 Komunikacja alternatywna MAKATON

 

 s. Gracjana Zietarska

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Katechetka

 

 Joanna Gołębska

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Kurs na animatora czasu wolnego

 

 Agnieszka Andryszkowska

 Neurologopeda

 Terapeuta pedagogiczny

 Terapeuta Tomatisa

 Komunikacja allternatywna MAKATON

 

 Paula Todorov

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

W naszym przedszkolu zatrudniona jest też Pani rehabilitantka.