Kategoria Przedszkole Ogólnodostępne

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Dnia 20 października wszystkie dzieci oraz personel przedszkola  zgromadzili się w kaplicy na modlitwie różańcowej. W nabożeństwie różańcowym uczestniczył też znany już dzieciom ksiądz Paweł. Podczas nabożeństwa ksiądz opowiedział dlaczego modlimy się różańcem oraz pokazał różne różańce. Wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenki, a także pomodliliśmy się dziesiątką różańca w intencji naszych rodzin. Na końcu ksiądz pobłogosławił wszystkie dzieci oraz pracowników przedszkola.

więcej

TERAPIA TOMATISA

By wspomóc rozwój naszych dzieci w  przedszkolu prowadzone są różne terapie. Między innymi terapia Tomatisa. W listopadzie pierwsza grupa dzieci rozpoczęła stymulację neurosensoryczną, która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomości odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmocnienie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania wielu sfer rozwoju. Wpływa na poprawę koncentracji, jakości uczenia się, rozwija zdolności komunikacyjne i językowe, zwiększa kreatywność oraz poprawia jakość zachowań społecznych. Odbywa się to za pomocą odpowiednio dobranych programów stymulacji słuchowej.

więcej

POLA NADZIEI

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – charytatywnej na rzecz osób ciężko chorych, nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Pola nadziei”. Jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych, wymagających opieki, bliskości i zrozumienia. W przedszkolu wystawiona była puszka, do której każdy mógł złożyć swój dar serca. Za zebrane pieniążki zakupione zostały cebulki kwiatów. W ten sposób wsparliśmy działalność naszego zielonogórskiego hospicjum.  W sumie zebraliśmy 300,41 zł.  W całą akcję włączyły się dzieci, ich rodzice jak i personel przedszkola. Jesienią wszyscy wspólnie zasadziliśmy cebulki kwiatów przed naszym przedszkolem, które wiosna zakwitną i będą nam przypominać o tym jak można pięknie pomagać innym.  Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i wielkie serce.

więcej