DZIEŃ SKUPIENIA – ADORACJA KRZYŻA

13 marca w naszej Kaplicy odbył się Dzień Skupienia dla rodzin i pracowników. Wspólnie rozważaliśmy istotę Wielkiego Postu przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zawierzyliśmy nasze rodziny i codzienność Jezusowi i modliliśmy się za tych, którzy są nam najbliżsi.