ZWIERZĘTA

Oglądaliśmy książki i albumy przyrodnicze oraz naśladowaliśmy odgłosy i zachowania zwierząt. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sensorycznych oraz wykonały kilka ciekawych prac plastycznych.

przedszkole ogólnodostępne baner1