TERAPIA TOMATISA

Jedną z form terapii wykorzystywanych w naszym przedszkolu jest Terapia Tomatisa, która przeznaczona jest dla dzieci z zaburzoną uwagą słuchową, co może skutkować trudnościami w różnych sferach rozwoju dziecka. Jest to metoda wspomagająca, która ma na celu poprawę uwagi słuchowej dziecka, a tym samym ma wpłynąć na lepszą koncentrację,  jakość uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności i poprawę zachowań społecznych.

przedszkole ogólnodostępne baner1