TERAPIA TOMATISA

By wspomóc rozwój naszych dzieci w  przedszkolu prowadzone są różne terapie. Między innymi terapia Tomatisa. W listopadzie pierwsza grupa dzieci rozpoczęła stymulację neurosensoryczną, która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomości odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmocnienie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania wielu sfer rozwoju. Wpływa na poprawę koncentracji, jakości uczenia się, rozwija zdolności komunikacyjne i językowe, zwiększa kreatywność oraz poprawia jakość zachowań społecznych. Odbywa się to za pomocą odpowiednio dobranych programów stymulacji słuchowej.

przedszkole ogólnodostępne baner1