CAŁA POLSKA ŁADNIE MÓWI

Przedszkole Sióstr Elżbietanek brało udział w ogólnopolskim projekcie logopedycznym „Cała Polska ładnie mówi”. Koordynatorem tego projektu była logopeda, pani Agnieszka Andryszkowska. Nawiązała ona współprace z 12  przedszkolnymi . Projekt polegał na wymianie pocztówkowej między placówkami, w których prowadzona jest terapia logopedyczna. Celem akcji było nawiązanie współpracy z logopedami z całego kraju, propagowanie poprawnej wymowy wśród dzieci oraz motywowanie do pracy logopedycznej poprzez uświadomienie, że inni również zmagają się z podobnymi problemami, a także promowanie swojego rejonu i swojej placówki. Każda placówka miała za zadanie wysłać kartkę z pozdrowieniami, krótko opisać swoje miasto oraz dołączyć karty pracy logopedycznej, które będą inspirować i zachęcać do dalszej terapii logopedycznej.  W połowie marca nastąpiło podsumowanie całego projektu. Stworzyliśmy mapę Polski, na której dzieci wyszukiwały miasta zaprzyjaźnionych placówek. Oprócz tego mogliśmy poznać ciekawostki o danym mieście, najczęściej w formie elektonicznej, a na zajęciach logopedycznych będziemy wykorzystywać ciekawe i różnorodne karty prace, przesłane przez Panie logopedki. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i różnorodność pomysłów.

przedszkole ogólnodostępne baner1