TERAPIA TOMATISA

Wśród licznych terapii prowadzonych w naszym przedszkolu jest terapia Tomatisa. Jest to terapia wspomagająca, której celem jest wspieranie i rozwój zaburzonej uwagi słuchowej dziecka dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych. Trening słuchowy odbywa się za pomocą urządzenia skonstruowanego i nazwanego przez Tomatisa “Elektronicznym uchem” oraz specjalnych słuchawek, które przewodzą dźwięk droga powietrzną i drogą kostną. Dziecko słucha muzyki Mozarta oraz chorały gregoriańskie według odpowiednio dobranych programów stymulacji słuchowej.

przedszkole ogólnodostępne baner1