PORANNY KRĄG

przedszkole specjalne baner1

Jest to metoda, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Terapia Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inna symbolikę. Każda pora roku w tej metodzie kojarzy się z innym smakiem, kolorem, obrazem, zapachem i piosenką. 

przedszkole ogólnodostępne baner1