ROZPOCZĘCIE ROKU DDP

Rozpoczęcie roku mszą św. w Kaplicy. Mszę ś1). celebrował ks. Zdzisław  proboszcz parafii M. B. częstochowskiej.