INTEGRACJA ODRUCHÓW wg SALLY GODDARD

przedszkole ogólnodostępne baner

Program Ćwiczeń Integrujących został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologii w Wielkiej Brytanii przez Petera Blythe i Sally Goddard Blythe. Celem jest zintegrowanie odruchów pierwotnych. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Odruchy pierwotne powinny zostać zintegrowane do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości. Niezintegrowane lub przetrwałe odruchy to te, które powinny zaniknąć, a nadal występują, powodując zaburzenia różnych funkcji.

Przejawem przetrwałych, niezintegrowanych odruchów pierwotnych w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, szkole mogą być:

– trudności w koncentracji uwagi,
– podatność na bodźce rozpraszające,
– problemy z nauką czytania, pisania
– nieczytelne pismo, nieprawidłowy chwyt przyboru do pisania,
– nieprawidłowa pozycja siedząca dziecka przy biurku, częste podpieranie głowy,
– problemy z równowagą i koordynacją,
– choroba lokomocyjna,
– problemy z zapamiętywaniem prostych instrukcji,
– obniżona sprawność fizyczna, trudności z łapaniem piłki,
– problemy z odczytywaniem godzin z zegara,
– opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji.

Aby ułatwić naszym dzieciom start w późniejszym etapie edukacyjnym powyższa metoda została wprowadzona już od początku września. Zajęcia dla Starszaków w naszym przedszkolu prowadzi logopeda, Pani Agnieszka Andryszkowska. Codziennie, przed obiadem, Tygryski spotykają się na sali sportowej, aby systematycznie ćwiczyć.

przedszkole ogólnodostępne baner1