METODA INTEGRACJI ODRUCHÓW WG PROGRAMU SALLY GODDARD – BLYTHE

przedszkole ogólnodostępne baner

W naszym przedszkolu  wprowadzono nową terapie logopedyczną o nazwie Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard – Blythec. Zajecia prowadzi Pani Agnieszka Andryszkowska, logopeda z naszej placówki. Terapią są objęte dzieci z grupy Tygryski, przede wszystkim te dzieci, które mają wskazanie udziału w terapii logopedycznej, ale także takie które mają prawidłowy rozwój.

Program Ćwiczeń Integrujących został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologii w Wielkiej Brytanii przez Petera Blythe i Sally Goddard Blythe. Celem jest zintegrowanie odruchów pierwotnych. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Odruchy pierwotne powinny zostać zintegrowane do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości. Niezintegrowane lub przetrwałe odruchy to te, które powinny zaniknąć, a nadal występują, powodując zaburzenia różnych funkcji.

Odpowiednia integracja układów zmysłów stanowi podstawę do działania i rozwoju wszystkich wyższych umiejętności zmysłów jak percepcja wzrokowa i słuchowa, pamięć, uczenie się i zapamiętywanie, a w konsekwencji jest bezcenna dla całego rozwoju dziecka. Odbiorcami terapii Integracji Odruchów (opóźnień neurorozwojowych) są dzieci, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano:

strzalkadysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyspraksję

strzalkazaburzenia koncentracji uwagi

strzalkanadpobudliwość w tym ADHD

strzalkatrudności w pisaniu i czytaniu
obniżoną sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej, dysfunkcje ruchowe i percepcyjne

strzalkazespół Aspergera

facebook_przyciskprzedszkole ogólnodostępne baner1