KATECHEZA

przedszkole ogólnodostępne baner

W tym tygodniu podczas katechezy siostra Gracjana dużo mówiła nam o Maryi, o prezentach i o czasie radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, czyli o adwencie. Siostra pokazała dzieciom lampiony, poinstruowała o tym, jak się modlić podczas rorat.  Głównym punktem katechezy było jednak wylosowanie jednego dziecka, które otrzymało Maryję na 2 dni do domu, aby tam się do niej wspólnie modlić, rozmawiać z nią. Zaopiekować się jak członkiem rodziny.

facebook_przyciskprzedszkole ogólnodostępne baner1